APIE RENGINĮ

Jaunimo seminaras PASIRUOŠK skirtas drąsinti jaunimą nebijoti skelbti Evangelijos. Pagrindinis mūsų uždavinys - PASIRUOŠTI dalintis savo turimu liudijimu bei išnaudoti duotus talentus Evangelizacijos metu. Seminaro metu išklausę liudijimų ir pasikrovę teorinių žinių, jas panaudosime praktikoje Panevėžio mieste.

Kaip gimė iniciatyva užauginti naują ir drąsią jaunimo kartą, kuri nesigėdija skelbti gerosios žinios kiekvienam miestų gatvėse?

Šios iniciatyvos ėmėsi Panevėžio bažnyčios past. Ramūnas Kairys, kuris LT YOUTH jaunimo lyderių susitikime trumpai pasidalino patirtimi, kaip prieš 10-15 metų buvo suburta Panevėžio bažnyčios jaunimo evangelizacinė grupė. Pastorius paragino suburti naują jaunimo tarnavimo LT YOUTH evangelizacinę komandą, kuri galėtų prisijungti prie įvairių evangelizacinių renginių Sąjungos bažnyčiose ir padėti renginiuose su palapine, kur jaunimui priimtinais būdais skelbtų Evangeliją miestuose. Jau šiemet komanda galėtų praktiškai save išmėginti jaunimo konferencijos ARTUMAS SU DIEVU metu, arba per Pasaulinę Evangelijos skelbimo (Gerosios Naujienos) dieną gegužės paskutinį šeštadienį kažkuriame mieste.

Įvertinus ir aptarus past. R. Kairio evangelizacinio projekto iniciatyvą, buvome įkvėpti suorganizuoti primiausia rimtą seminarą, skirtą evangelizacijos mokymui.

Apaštalas Paulius laiške Efezo bažnyčiai ragino apsiginkluoti „visa Dievo ginkluote“ (Efz 6,11) kovai „su kunigaikštystėmis, valdžiomis, šio amžiaus tamsybių valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis danguje“ (Efz 6,12), ir pasiruošti „skelbti taikos Evangeliją“ (Efz 6,15).

Dvasinių kovų pratybas turėjome praėjusiais metais (seminaras MANO ID, konferencija MANO KOVA, stovykla jaunimui ĮSPĖTAS! GINKLUOTAS?, sąskrydis MANO LOKACIJA), šiemet mums reikalingas praktinis mokymas PASIRUOŠTI skelbti Evangeliją, dalintis savo liudijimais.

Past. R. Kairys (evangelizacinio projekto koordinatorius) pristatys pagrindinę praktinę mokymo dalį, su misionieriumi iš Australijos Mark Hamilton (projekto Young Life Baltarusijoje vadovas) mokysimės įveikti baimes skelbiant Evangeliją.

PRANEŠĖJAI

Ramūnas Kairys
Ramūnas KairysPastorius
Mark Hamilton
Mark HamiltonMisionierius

PROGRAMA

  1. 1 diena / Kovo 20 d.
  2. 2 diena / Kovo 21 d.
VIENA DIENA
8€ /Asm.
  • Šeštadienis
  • Maitinimas
  • Geras laikas
  • Nakvynė
VISOS DIENOS
13€ /Asm.
  • Penktadienis + Šeštadienis
  • Maitinimas
  • Geras laikas
  • Nakvynė
lt_youth-bendras-baltaspngm.png
© Copyright 2018 LT Youth

Search