APIE RENGINĮ

Šiais, kupinais naujų iššūkių, metais jau antrą kartą skelbiame Jaunimo seminaro „PASIRUOŠK“ datą ir kviečiame kiekvieną kartu mokytis pasikliauti vien Dievu ir savo gyvenimu liudyti, kad Jo vardas yra aukščiau visų negandų.

Jaunimo seminaras „PASIRUOŠK“ skirtas drąsinti jaunimą nebijoti skelbti Evangelijos. Seminaro metu dalyvis išklausęs liudijimų ir pasikrovęs teorinių žinių, jausis PASIRUOŠĘS jas kartu su Dievo duotais talentais panaudoti praktikoje savo mieste Evangelizacijos metu.

Kaip gimė iniciatyva užauginti naują ir drąsią jaunimo kartą, kuri nesigėdija skelbti Gerosios žinios kiekvienam savo miestų gatvėse?

Seminarui ruoštis pradėjome dar 2020 m. pradžioje, o šios iniciatyvos ėmėsi Panevėžio bažnyčios past. Ramūnas Kairys, kuris LT YOUTH jaunimo lyderių susitikime trumpai pasidalino patirtimi, kaip prieš 10-15 metų buvo suburta Panevėžio bažnyčios jaunimo evangelizacinė grupė. Pastorius paragino suburti naują jaunimo tarnavimo LT YOUTH evangelizacinę komandą, kuri galėtų prisijungti prie įvairių evangelizacinių renginių Sąjungos bažnyčiose ir padėti renginiuose su palapine, kur jaunimui priimtinais būdais skelbtų Evangeliją miestuose.

Įvertinus ir aptarus past. R. Kairio evangelizacinio projekto iniciatyvą, buvome įkvėpti primiausia suorganizuoti praktinį seminarą, skirtą evangelizacijos mokymui.

Apaštalas Paulius laiške Efezo bažnyčiai ragino apsiginkluoti „visa Dievo ginkluote“ (Efeziečiams 6,11) kovai „su kunigaikštystėmis, valdžiomis, šio amžiaus tamsybių valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis danguje“ (Efeziečiams 6,12), „ir apsiavę kojas pasiruošimu skelbti taikos Evangeliją“ (Efeziečiams 6,15).

Būtent ištrauka iš laiško Efeziečiams tapo seminaro šūkiu ir pavadinimu „PASIRUOŠK“.

Past. Ramūnas Kairys pristatys praktinį mokymą, su misionieriumi iš Australijos Mark Hamilton (projekto Young Life Baltarusijoje vadovas) mokysimės įveikti baimes skelbiant Evangeliją. Atsižvelgiant į ekstremalią šalies padėtį, susijusią su COVID-19 pandemija, anksčiau planuota praktinio seminaro dviejų dienų programa keičiama į vienos dienos. Programoje šiuo metu lieka tik teorinė mokymo dalis, kol kas praktinė dalis (išėjimas į Panevėžio miesto gatves) neorganizuojama. Taip pat nakvynė bažnyčios pastate, kaip buvo planuota, atšaukiama.

PRANEŠĖJAI

Ramūnas Kairys
Ramūnas KairysPastorius
Mark Hamilton
Mark HamiltonMisionierius
Kaina
7€ /Asm.
  • Maitinimas
  • Mokymo medžiaga
  • Geras laikas
Organizatoriai: 
LRETKS jaunimo tarnavimas LT YOUTH

Esant klausimams kreiptis:
tarnavimas@ltyouth.org
Organizatoriai: 
LRETKS jaunimo tarnavimas LT YOUTH

Esant klausimams kreiptis:
tarnavimas@ltyouth.org
duo-logo-2.png
© Copyright 2018 LT Youth

Search